SCRUM

Magnus Nordhagen
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
En liten oppsummering om SCRUM-gjennomgang fra forelesning i Systemutvikling, laget av ølgruppa.