SCRUM

Jorgen Heggelund
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Eksamen animasjon for systemutvikling. Kjetil valgte sangen.