ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ PASCAL

ATHENA GOGOU
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Μέσα από μία απλή κατασκευή, φανερώνεται ολόκληρη η αρμονία και η ομορφιά των μαθηματικών!