Formal analysis of Piero di Cosimo Painting

Kristina Rismondo
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Analiza slike Piera di Cosima na formalnoj razini koja uključuje prostor, kompoziciju, boju i oblike. Naglašava se mogućnosti interpretacija zbog načina prikazivanja i teme. U analizi se evocira povijesni kontekst nastanka djela, te naknadno dodan natpis koji lik žene povezuje s prerano preminulom Simonettom Vespucci.