Kompetencecirkler

Ove Christensen
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Introduktion til begrebet 'Kompetencecirkler' således som det bliver brugt i 'Digital læring i netværk og fællesskaber'. Kompetencecirkler er en dansk betegnelse for 'Professional Learning Community'.