Atomer, molekyler, grundämnen, och kemiska föreningar

Richard Akinde
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Idag känner man till fler än femton miljoner olika ämnen, och nya nyskapas varje dag. Alla dessa ämnen byggs upp bara av ett hundratals olika atomslag. Hur är det möjligt?