Икономика

Петър Чех
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Видеото е създадено да поясни различни теми в икономиката. В него се разглеждат темите за капитала на предприятието, инвестиции и инвестиционната дейност, дълготрайни и краткотрайни активи на предприятието.