Икономика 1

Monika Marinova
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Капитал и инвестиции; Дълготрайни и краткотрайни активи на предприятието