Задача 5_Moovly_Винсент_Кръстанов

Vincent Krustanov
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Видеото дава основна и ясна дефиниция на понятията Капитал, Инвестиции и Активи. Също така се отбелязват и дават някои техни допълнителни характеристики, като структутра, състав и други. Приятно гледане :)