Leren met Themis - volwassenenonderwijs

Christa Nieuwboer
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Hoe ontwerp je onderwijs voor en met volwassenen? In dit filmpje wordt de benadering van Themis uitgelegd.