Звук

Jovan Antic
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
На овој анимацији се чује поређење 2 звука од 1kHz и 315Hz.