De verba liquida

Steven Roelandts
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Grieks: de aorist en het futurum van de verba liquida