Het klassement en het archief

Benjamin Cornelissen
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
In deze introfilm wordt kort uiteengelegd wat de belangrijkste gelijkenissen en verschillen zijn tussen een klassement en een archief.