La moneda de BComú

Judit Pastor Costa
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Barcelona en Comú planteja la possibilitat d’implantar una moneda d’ús local per fomentar el comerç de proximitat i el creixement econòmic sostenible.