Energie bij chemische reacties

Steven Van der Taelen
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Na deze animatie begrijp je de begrippen: enthalpie, endo- en exo-energetische reactie.