Penningmeestersoverleg 13 feb 2016

Erik van de Peppel
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Op 13 februari 2016 organiseert Badminton Nederland voorafgaand de finale Carlton Eredivisie een bijeenkomst voor verenigingen om te praten over de bondsbijdrage.