Didactische Werkvormen

Juf Vera
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Moovly over didactische werkvormen in het vak "Informatica" in het voortgezet/secundair onderwijs. De informatie komt uit het boek "Vakdidaktiek Informatica" (ISBN 9789046610686)