Oplossen van eerstegraadsvergelijking

Els Seynaeve
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
oplossen van een vergelijking van de eerste graad