ΤΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ[Copy]

Rania Kavoura
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Το αγόρι και το περιστέρι! Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα περιστέρι που δεν μπορούσε να φτιάξει τη φωλιά του, γιατί οι κάτοικοι ενός χωριού είχαν κόψει τα δέντρα... Όλα φαίνονται ότι θα αλλάξουν όταν συναντάει ένα μικρό αγόρι..