La privatització de l'espai públic

MARC COROMINAS
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
La pressió turística està provocant les queixes de molt veïns que reclamen el seu dret a gaudir d'un espai públic que està essent ocupat per les terrasses dels bars.