Tko se boji miša još?

Marko Vucelja
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Kratak video o šumama (njihovom značaju i ulozi) te problematici sušenja hrasta lužnjaka kao jedne od temeljnih šumskih vrsta u Hrvatskoj. Kao jedni od uzročnika sušenja navedeni su glodavci. Ovaj video je zapravo poziv na korištenje ISE (Inspiring Science Education:: http://inspiringscience.eu/) portala na kojemu je ova tematika detaljno razrađena.