Sociale stratificatie

Tysha Coenegracht
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Een korte samenvatting van een les Gedragswetenschappen over 'sociale stratificatie'. Voor leerlingen van het zesde jaar Humane Wetenschappen.