Model CANVAS

Pau Berenguer
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
El mètode de generació de models de negoci CANVAS, dels autors A. Osterwalder i Yves Pigneur . Aquesta metodologia permet fer una reflexió de nivell estratègic de manera simple, eficaç i eficient. De manera molt visual i pràctica, ens permet analitzar on som i saber cap a on volem anar.