Werking elektromotor[Copy]

Theo Staquet
Embed
Report Abuse
Copy and paste this code in the source code of your site:
Hoe werkt een DC-motor?