11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar

11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar

Published on 17 June 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
〖sinx〗^2+〖cosx〗^2=1
00:00
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR
00:00
Sinüs ve kosinüs fonksiyonları -1 ile 1 arasında değer alırlar.
00:00
1. bölgedeki açıların büyüklükleri arttıkça sinüsün değeri büyürken kosinüsün değeri küçülür. Ayrıca 1. bölgede tanjantın değeri sinüsün değerinden daha büyüktür.
00:00
tana=sina/cosa cota=cosa/sina seca=1/cosa cosec=1/sina
00:25
1.BÖLGE
00:34
2.BÖLGE
00:45
3.BÖLGE
00:54
4.BÖLGE
01:09
SİNÜS TEOREMİ
01:24
Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının periyotları  2 pi dir.
01:29
SİNÜS FONKSİYONU
01:29
KOSİNÜS FONKSİYONU
01:34
Tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının periyodu Pi dir. Sinüs,tanjant ve kotanjant fonksiyonları orjine göre simetrik olduğu için tek fonksiyondur. Kosinüs fonksiyonu ise  y eksenine göre simetrik                                           olduğundan çift fonksiyondur.
01:54
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR
01:54
Sinüs fonksiyonunun tersi y=arcsin(x) fonksiyonudur. Kosinüs fonksiyonunun tersi y=arccos(x) fonksiyonudur. Tanjant fonksiyonunun tersi y=arctan(x) fonksiyonudur.
01:55
İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!
01:57
ZEYNEP KARAHAN 202010204047