2

2

Published on 15 December 2022
Transcript
00:00
Minor Ndako
00:01
Opvanghuis voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
00:06
beschermde en gecontroleerde omgeving, zonder beïnvloeding van het netwerk mensenhandel creëren
00:10
vertrouwensklimaat toekomstplan (sterke focus op contact met de familie in het land van herkomst)
00:23
Gespecialiseerd opvangcentrum Esperanto 
00:27
Opvang aan 20 slachtoffers Doel opvang: werken aan zelfbeeld en affectieve zekerheid d.m.v. vijf interventiepijlers:
00:35
Opvang Veiligheid Socio-educatieve begeleiding Evaluatie Juridische begeleiding en integratie
00:47
Klaprozen Vzw
00:47
Samenwerking:
00:48
Deskundigen Vrijwilligers
00:53
Onderdak ('refelectiehuis')
00:54
Slachtoffers van tienerpooiers
00:58
Vetrouwenspersoon  Financiële, logistieke en materiële ondersteuning