4

4

Published on 15 December 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Buitenlandse interventies
00:07
Beschermde opvang
00:10
AMV
00:15
Doel           zoeken naar competenties + opstellen van doelen
00:21
Begeleiding: Psychisch Fysiek Juridisch
00:24
Evaluatie: Asja
00:25
1
00:34
Hoofddoel = voorkomen van victimisatie en traumatisering
00:37
Subdoel = tegemoetkomen basisbehoeften slachtoffer
00:42
Autonomie Competentie Verbondenheid
00:52
Welbevinden ↓ Deviant gedrag Psychische problemen
00:55
2
00:56
Dynamisch criminogene factoren
00:58
Individuele risicofactoren
01:02
Gezinsfactoren
01:03
Netwerkfactoren
01:05
Maatschappelijke factoren
01:13
KERNCONCEPTEN
01:15
Veiligheid en bescherming
01:18
Pedagogisch basisklimaat
01:20
Persoonlijke ontwikkeling
01:22
Systeemgericht werken
01:23
Sensitief onderwijs, leerklimaat en werk
01:26
Succeservaringen
01:29
3
01:30
Effectieve (behandel)methode
01:31
=
01:31
Traumabehandeling