6. Úvodní hovor - argumentace

6. Úvodní hovor - argumentace

Published on 30 June 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
RF
Renáta Fíčková
Renáta's Personal Gallery
Transcript
00:00
Vitejte ve videu č. 6 :-)
00:03
Argumentace v hovoru o pohledávce  
00:05
Pro Fincollect zpracovala Renáta Fíčková
00:07
 Umění argumentace, tedy přesvědčování pomocí správně uspořádaného mluveného projevu jako samostatné umění nebo věda o tom, jak správně argumentovat, abychom přesvědčili posluchače nebo odpůrce, vznikla v antickém Řecku, přesněji na řec. Sicílii v polovině 5. st. př. n. l.
00:19
Umění Argumentace je tedy dovednost,  kterou můžeme získat a dokonce jí  vhodným tréningem i posilovat. 
00:24
Argument (lat. argumentum od arguo, objasňuji, vyvracím, obviňuji) je důkaz, důvod nebo doklad, že nějaké tvrzení je pravdivé nebo naopak nepravdivé, že platí nebo neplatí.
00:32
Při Argumentaci jde především o dialog mezi Vámi a dlužníkem. Dlužník není nepřítel, ale partner se kterým budete spolupracovat.
00:37
Nejdříve definujte jeho potřeby, obavy a na čem mu záleží, čemu by se chtěl vyhnout. Teprve potom se odvolejte na ARGUMENTY v podobě příslušných SANKCÍ nebo POVZBUZENÍ.
00:45
“ Ve hře argumentů vyhrává ten, kdo první najde vzájemně přijatelné řešení.”
00:47
- Sukant Ratnakar, Quantraz
00:50
Argumentujte pravdivě, vycházejte z dostupných dat, nebo poznámek. Neslibujte a nehrozte něčím, co nelze splnit.
00:57
„Pravda je vždycky nejsilnější argument.“
00:59
- Sofokles
01:01
* ARGUMENTACI používejte k přesvědčování, nikoliv k zastrašování. * Využijte efekt KONTRASTU. - Uveďte důrazně částku samotného dluhu a pak jí srovnejte s částkou, kterou dlužník navrhuje k zaplacení. * Řekněte dlužníkovi jak dlouho bude svůj dluh splácet. * Vysvětlete mu, že dluh každý den narůstá o úrok z prodlení.
01:13
„Váha argumentu může být často znásobena tím, že je konkrétní.”
01:16
- Claude C. Hopkins
01:18
Kontrolujte své emoce a nedovolte, aby negativní pocity ovlivnily váš postoj k dlužníkovi. Nepřenášejte tyto emoce do hovoru ani do zápisu. Situaci dlužníka se sice snažíte porozumět, ale nemusíte jí vnímat stejně.
01:28
„Nezvyšujte hlas, vylepšete svojí argumentaci“
01:30
- Desmond Tutu
01:33
* Nerozčilujte se, pokud dlužník něčemu nerozumí. * Buďte trpělivý a pomozte mu správně zhodnotit situaci. * To vy jste v hovoru specialistou na problematiku dluhů.
01:41
„Nevědomost je hlavní příčinou všech potíží.“
01:43
- Platón
01:45
Popisujte podrobně všechna svá tvrzení, abyste aktivovali dlužníkovu představivost, neboť ten nejlepší argument jaký můžete použít je ten, který se tváří jako obyčejné vysvětlení.
01:52
Děkuji za pozornost a nezapomeňte si pustit poslední a tedy závěrečné video celého školení - video č.7:-).