7. sınıf veri analizi

7. sınıf veri analizi

Published on 11 July 2021

7. sınıf veri analizi konusu

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:01
VERİ ANALİZİ
00:08
Bir veri grubuna ait çizgi grafiği
00:09
Verilerin yatay ve dikey eksenlerdeki değerleri işaretlenerek bulunan noktaların birleştirilmesi sonucunda elde edilen grafikler çizgi grafikleridir. Çizgi grafiği, verilerin yatay ve dikey eksendeki kesişimlerinin çizgi yardımıyla birleştirilmesiyle elde edilir.
00:16
ÖRNEK:
00:31
ÖRNEK:
00:32
                    Aşağıdaki tabloda A ve B şirketlerinin aynı ürünlere ait yıllara göre satış adetleri verilmiştir. Bu verilere ait çizgi grafiğini çizelim ve yorumlayalım.
00:47
ÖRNEK:
01:01
Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer
01:02
Motivasyon
01:03
Matematik dersi sınavından 70 ve 80 puan alan bir öğrencinin sınıf içi performansına öğretmeni 90 puan vermiştir. Bu öğrenci proje ödevinden de 90 almıştır. Buna göre bu öğrencinin matematik puan ortalamasını nasıl hesaplayacağınızı açıklayınız.
01:09
Ortalama:
01:34
Ortanca(Medyan):
01:53
Tepe Değer (Mod):