Aks kitnay otar gaiy mujh main

Aks kitnay otar gaiy mujh main

Published on 26 April 2020

Aks kitnay otar gaiy mujh main

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:09
Aks kitnyotar gaiy mujh mainAks kitnyotar gaiymujh main
00:19
phr najanykidhar gaiymujh main 
00:26
Mainay chahatha zakhambhar jainMainy chahatha zakham bhar jain
00:35
Zakham hezakham bhar gaiymujh main
00:41
Main woh  pal thajo kha gayaSadiyaanMain wohpal thajo kha gayaSadiyaan
00:52
Sab zamanayguzar gaiymujh main
00:57
Yeh jo mainhoon zara saBaqii hoonYe jo main hoon zara sabaqii hoon
01:06
Woh jo tmthayWo mar gaiymujh main
01:12
Aks kitnayotar gaiymujh mainphr najanykidhar gaiymujh main 
01:21
Thanks forwatching :)