ASAL SAYILAR

ASAL SAYILAR

Published on 11 July 2021

ASAL SAYILAR KONU ANLATIMI 6. SINIF

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
ASAL SAYILAR
00:10
Kendisi ve 1 dışında pozitif çarpanı olmayan sayılara asal sayı denir.
00:10
00:10
   → 1 asal sayı değildir. → En küçük asal sayı 2’dir. → 2 dışında çift asal sayı yoktur.    
00:10
DİKKAT
00:15
       2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61, 67,71,73,79,83,89 ve 97 sayıları asal sayıdır.                    
00:20
 Asal Çarpanlar Bir doğal sayının pozitif çarpanları arasında asal sayı olanlara asal çarpan denir. → 36 sayısının çarpanları; 1,2,3,4,9,12,18 ve 36’dır. 36 sayısının asal çarpanları; 2 ve 3’tür.     
00:20
  Asal çarpanları daha kolay bir şekilde bulabilmek için verilen sayıyı tam bölünebilen en küçük asal sayıdan başlayarak sırasıyla bölme yapılır. Buna asal çarpanlara ayırma denir Asal çarpanlara ayırmak için iki yöntem vardır; 
00:25
   1-) Çarpan Ağacı Yöntemi
00:26
      2-) Asal Çarpan Algoritması     
00:36
           ÖRNEK: 2, 5, 4, 15 sayılarından hangileri asaldır bulalım. 2 sayısı sadece 1 ve 2’ye kalansız bölünür. Bu yüzden asal sayıdır. 5 sayısı sadece 1 ve 5’e kalansız bölünür. Bu yüzden asal sayıdır. 4 sayısı 1’e, 2’ye ve 4’e kalansız bölünür. Bu yüzden asal sayı değildir. 15 sayısı 1’e, 3’e, 5’e ve 15’e kalansız bölünür. Bu yüzden asal sayı değildir.    
00:44
    ÖRNEK: 36 sayısını çarpan ağacı kullanarak asal çarpanlarına ayıralım.  
00:53
  ÖRNEK: 36 sayısını asal çarpanlar algoritması ile asal çarpanlarına ayıralım.
01:04
İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER...