AU 1.z

AU 1.z

Published on 5 December 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:01
ARRETA URRITASUNA
00:05
Ezaugarriak
00:06
Premiak
00:07
Orientabideak
00:08
Baliabideak
00:11
EZAUGARRIAK
00:13
- Arretaren Urritasunagatiko Nahasmendua Hiperaktibitatea (AUNH)  nahasmendu neurobiologiko kronikoa
00:17
- Borondatezko arreta mantentzeko zailtasuna eta impulsoen kontrol eza.
00:21
- Haurrek funtzio exekutiboetan alterazioak dituztela eta horrek zailtasunak sortzen dituela erantzunaren antolaketan, planifikazioan eta lehenestean, eta baita arreta falta eta erantzunaren prezipitazioa ere.
00:30
- Arlo sozioemozionalean ere maila anitzeko alterazioak izan ditzakete. - Talde honen ezaugarri nagusia arretarik eza edota hiperaktibitate/ inpultsibitateko patroi iraunkorra da
00:38
Arreta faltaren indikadoreak:
00:41
-Erraz distraitzen da. -Ez die erreparatzen xehetasunei eta akatsak egiten ditu deskuidoan. -Zaila jarraibideei bukaeraraino jarraitzea. -Badirudi ez duela entzuten. -Zailtasunak antolaketarekin, eta eguneroko zereginetarako despistatua da. -Ahalegin mental jarraitua eskatzen duten zereginak saihestu -Gauzak galtzen ditu.
00:54
Inpultsibitate (oldarkortasun) indikadoreak:
00:56
-Gehiegi hitz egiten dute. -Pentsatu aurretik jokatu eta azkarregi erantzun -Itxaroteko zailtasun handiak -Besteen jarduerak eta elkarrizketak eteten dituzte sarritan. -Euren egintzen ondorioak neurtzeko zailtasunak.
01:06
PREMIAK
01:07
- Arreta mantentzeko trebetasunak ikasteko beharra. - Arazoak konpontzeko trebetasunak ikasteko beharra. - Autoestima berreskuratzeko asertibitate-tekniketan entrenamendurako beharra. - Autokontrola hobetzeko autojarraibideetan entrenatzeko beharra. - Funtzio exekutiboarekin lotutako alderdietan trebatzeko beharra (lan-memoria, antolaketa, autokontrola, malgutasun kognitiboa.)
01:17
ORIENTABIDEAK
01:19
Ingurune fisikoa: - Bilatu eta antolatu lanerako espazioa: oso antolatua, argiztatua,    aireztatua eta estimulu gutxikoa → Ondo bereizi jolasteko espaziotik. - Errutina ondo finkatu eta zehaztu: ordutegia egin eta begi-bistan jarri.    Lanerako eta jolas uneak tartekatu ordutegi zehatzarekin. - Eskolako lanak goizez.
01:26
Lanean hastean: - Jarduera egiteko behar duen materiala prest. - Ahots-tonu apalean zuzendu. - Saioa hasi aurretik,landu behar denaren eskema jarri.
01:33
Saioan zehar: - Azalpen tarteak eta lana tartekatzea. - Arreta-maila mantentzeko estrategiak erabiltzea. - Lana nola egin behar den azaltzea informazio errazarekin - Azalpenaren hasieran landuko den edukiaren ideia nagusia    argi aurkeztea. - Ataza bideratzeko, haren sekuentziazioa eta antolaketa errazteko    informazio bisuala eranstea. - Jarraibideekin batera lan egiteko eredu argiak eskaintzea. - Azaldutakoa ulertu dela ziurtatzea, funtsezko galdera errazak    sarri eginez. - Kontzeptu nagusien zerrenda eman.
01:48
Saioa bukatzean: - Azalpena bukatu ondoren, laburpena egin eta ikasleari    errepikatzeko eskatu - Funtsezko alderdiak ulertu diren jakiteko galderak egin. Portaerarekin zerikusia duten alderdiak: - Lan egiteko funtzionamenduaren arau eta mugak ezartzea. - Autokontrol handiagoa sustatzea. - Araua betetzeak dakartzan ondorio positiboak modu    bateratuan zehaztea. - Ondorio naturalak ezartzea.