AU 2.Z

AU 2.Z

Published on 5 December 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
ORIENTABIDEAK
00:02
Portaera kontrolatzeko oinarrizko tresnak erabiltzea: - Agindu argi eta sendoak ematea. - Doitu gabeko portaerak alde batera uztea. - Portaera egokiak indartzea. - Autojarraibideak erabil ditzala bultzatzea. - Ikaslearekin komunikazio positiboa ezartzea, jokabide jakin bat bideratzeko, sentsazioak, sentimenduak... adierazteko. - Kontratuen bitarteko negoziazioa erabiltzea.
00:13
Kezka eta mugimendu desegokiak kontrolatzea: - Ariketa fisikoa egitea aktibitate maila apaltzeko. - Erlaxazio teknikak erabiltzea. Estimuluak kontrolatzea: - Denboraren kontzientzia lantzeko denbora markagailuak     erabili - Ariketa kopuru txikiagoa ematea, lanaren kalitateari    erreparatzeko
00:22
FAMILIA-ESKOLA ELKARLANEAN ZENBAIT ASPEKTU LANTZEKO ideiak:
00:27
Autonomiari lotutako beharrei erantzuna. - Egunero lan egiteko errutina berbera ezartzea. Hasieran modu gidatuan eta berenganatzeko eta azkenik berak bakarrik burutzekko. - Pausoak: Lanerako espazioaren antolaketa → materiala mahai gainean izatea. Egutegia birpasatu. Astearen antolaketa ikusteko. Egunerokoa ikusi. Egunean egin beharreko lanak eta denborak aurreikusteko. Egun horretarako adostutako arloak landu. Deskantsu momentuak aurreikusi eta denboran kontrolatu. Erlojuak eta denbora neurtzeko tresneria erabili
00:40
Interakzio sozialari lotutako beharrei erantzuna. - Taldekideekin gizarte-harremanak sustatzea: bideo-deiak… - Ongizate emozionalaren esparruan:           Ikaslearekin harreman afektibo egokia ezartzea.           Arrakasta-egoerak ahalbidetzea: jarduerak konpondu ahal izatea.           Eskakizun-maila handitzea, lortutako emaitzen arabera.           Emaitzei buruzko itxaropen positiboak helaraztea mezu positiboen bidez           Ikaslea ezagutzea, haren gustuak eta interesak kontuan hartzea.           Laudorio-formak erabiltzea: ez-hitzezkoak eta hitzezkoak.
00:50
BALIABIDEAK
00:51
Arreta lantzeko - Ariketen lan koadernoak - Jolasak Erlaxatzeko - Yoga - Mandalak Logika - Ariketak/problemak Esperimentuak - http://www.esperimentuak.eus/
00:59
EGILEAK: Aroa Astiz, Iranzu Jorajuria, Irati Lategui eta Goizargi Vidaurre