BDÖ_ Ceren Gül

BDÖ_ Ceren Gül

Published on 14 June 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
HAZIRLAYAN: CEREN GÜL 201910211037
00:00
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ
00:08
KONU: 4. ÜNİTE  1. BÖLÜM ORAN VE ORANTI
00:12
KAZANIM: M.7.1.4.1. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.
00:17
Bir ürünün birim fiyatını belirlemek için fiyat/miktar oranı, miktar 1 olacak şekilde sadeleştirilir. İstenen çokluk 1 olduğunda diğer çokluğun aldığı değer bulunur.
00:28
Haydi konu ile ilgili bir soru çözelim.
00:32
Bir markette 3 kg toz şeker 12 TL olduğuna göre 1 kg toz şekerin fiyatını bulalım. Şekerin fiyatını şekerin miktarına oranlayalım. Şekerin fiyatı/şeker miktarı=12/3 1 kg şekerin fiyatını bulabilmek için bu oranı 3 ile sadeleştirelim. Şekerin fiyatı/şeker miktarı=12/3=4 olduğundan 1 kg toz şekerin fiyatı 4 TL ' dir.
00:45
KAZANIM: M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
00:49
Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulmak için oran genişletilir veya sadeleştirilir.
00:54
Daha iyi anlamak için bir soru çözelim.
00:59
Bir mağaza, fiyatı 100 TL olan bir gömleğe 12 TL indirim yapmıştır. Bu mağaza, fiyatı 500 TL olan paltoya aynı oranda indirim uyguladığında indirim kaç TL olur?
01:07
Haydi soruyu çözelim :)
01:10
Mağazanın paltoya uygulayacağı indirimi, indirim oranlarının eşit olmasından yararlanarak bulalım. Ürünün fiyatı/ İndirim = 100/12 = 500/İndirim 100/12 oranını 5 ile genişlettiğimizde 500/60 olur. Bu durumda; 500/60 = 500/İndirim olacağından İndirim=60 TL  olur.
01:12
Type here
01:21
Şimdi pekiştirmek için birkaç soruya daha bakalım.
01:25
1/100 000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 3 cm olarak ölçülmüştür. Bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklığın kaç kilometredir? Çözüm: 1/100 000 = Haritadaki uzunluk(cm)/Gerçek uzaklık(km) 1/100 000 = 3/Gerçek uzaklık 1/100 000 ölçeğini 3 ile genişlettiğimizde 3/300 000 olur. 3/300 000 =3/ Gerçek uzaklık olduğundan Gerçek uzaklık = 300 000 km olur.
01:35
Bir bahçedeki elma ağaçlarının sayısının armut ağaçlarının sayısına oranı 3 2 ’tür. Bahçede 18 armut ağacı olduğuna göre kaç tane elma ağacı vardır?
01:43
HADİ ÇÖZÜMÜ İNCELEYELİM.
01:47
2/3= Elma ağacı/Armut ağacı 2/3= Elma ağası sayısı/18 2/3 oranını 6 ile genişletelim. 12/18 olur. Bu durumda 12/18=Elma ağacı/18 olduğundan Elma ağacının sayısı=12 olur.