Benoemingsronde 2021

Benoemingsronde 2021

Published on 1 December 2020

Benoeming Odisee protocol OP ATP

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
TT
Tinneke Timmermans
's Personal Gallery
Transcript
00:00
Benoemingsronde 2018
00:01
Alle info en meer...
00:07
Kom ik in aanmerking voor benoeming?
00:12
Voldoe je aan deze voorwaarden?
00:13
1. je hebt een OP of ATP-statuut
00:16
2. minstens 6 jaar anciënniteit in de hogeschool op 1/1/2018
00:19
3. vacante aanstelling van onbepaalde duur 
00:22
4. jouw opdracht bedraagt minstens 50% 
00:30
PROFICIAT
00:31
je mag een stap verder  richting benoeming!
00:36
VOLGENDE STAP: voldoe je aan onderstaande criteria?
00:39
Criterium 1: Evaluatie
00:41
Jouw laatste evaluatie heeft als eindconclusie 'voldoende'
00:44
Criterium 2: Inzetbaarheid
00:46
Een benoeming biedt in principe een garantie  op tewerkstelling
00:58
 Wat is inzetbaarheid? (criterium 2)
01:02
Inzetbaarheid wordt beoordeeld op basis van competentieclusters...
01:05
= groep van  personeelsleden  met  eenzelfde  expertisedomein
01:08
=  terug te vinden in  je e-dossier  op intranet
01:12
Inzetbaarheid wordt bepaald door  het benoemingspercentage in je cluster 
01:15
KERNVRAAG: Is er nog ruimte in je cluster om  personeelsleden te benoemen? 
01:23
Het maximaal aantal personen in je cluster  dat kan benoemd worden, bedraagt 68% (OP)  en 75% (ATP).
01:32
         je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden? 
01:35
              én aan de 2 criteria?? 
01:38
             PROFICIAT: je staat op de benoemingslijst!
01:46
LET OP:  dit betekent niet dat jij tijdens deze ronde wordt benoemd... 
01:51
Er zijn mogelijks enkele wachtenden voor jou
01:59
Wanneer kom ik dan aan  de beurt?
02:01
Het aantal collega's die in deze ronde benoemd worden, bedraagt
02:02
voor ATP:   17,32 VTE
02:02
voor OP:   30,51 VTE
02:03
VTE= voltijds equivalente collega's
02:11
Anciënniteit
02:11
De collega's met de hoogste anciënniteit   in de hogeschool komen eerst aan de beurt. Bij gelijke anciënniteit primeert de leeftijd.
02:17
Wat als ik niet aan de beurt kom? Geen paniek!  Volgend jaar blijf je  op de  benoemingslijst.
02:22
Meer info nodig?
02:25
Lees het volledige benoemingsprotocol (2016-01) op  de intranetpagina van de personeelsdienst
02:26
GPS personeelsdienst>protocols>benoeming en bevordering
02:28
Of vraag meer uitleg aan je dossierbeheerder  of HR-medewerker