Био ёс зүй [Copy] [Copy]

Био ёс зүй [Copy] [Copy]

Published on 3 November 2020
NB
Transcript
00:04
Био ёс зүй гэж юу вэ ?
00:06
Платон баг
00:09
Био ёс зүй
00:10
Биологи, анагаах ухаан,гүн ухаан,ёс зүй, эрх зүй зэрэг олон шинжлэх ухаанд хамрагдах асуудлыг авдаг.
00:13
Биологи, анагаах ухаан,гүн ухаан,ёс зүй, эрх зүй зэрэг олон шинжлэх ухаанд хамрагдах асуудлыг авдаг.
00:15
1-рт, анагаахын ёс зүй. Үүнд үр хөндөлт, хүнийг клоничлох, эвтанази гэх мэт асуудал яригддаг.
00:16
2-рт, амьтны ёс зүй. Энэ салбарт амьтан дээр хийж буй туршилтуудын ёс зүйн асуудал яригддаг ажээ.
00:18
3-рт орчины цөмийн зэвсэглэлээр хөөцөлдөх,байгаль орчныг эвдэн сүйтгэх гэх мэт асуудлууд хамаардаг.
00:22
Био ёс зүйг АНУ-ын биологич В.Р.Поттер 1971 онд хэвлүүлсэн“Био ёс зүй-Ирээдүйд хүрэх гүүр”номонд ,,,
00:28
Био ёс зүйд anthropocentrism-хүн төвтэй,biocentrism-байгаль төвтэй гэсэн хоёр ойлголт байдаг.
00:31
Эдгээрээс яагаад заавал хүн энэхүү биологийн зүйлсийн тойргийн дээр байх ёстой юм бэ,
00:33
хүнд өөрөөсөө бусад амьтныг дорд үзэх эрхийг хэн өгсөн юм бэ гэдэг асуулт урган гардаг,
00:36
Thank You