cansu korkmaz 201810211026

cansu korkmaz 201810211026

Published on 10 July 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:04
Bir grafikte 3 farklı ilimizden gelen turist sayısı gösterilmektedir.
00:09
Buna göre 2016 yılında B ülkesine gelen turist sayısının A ülkesine gelen turist sayısından ne kadar fazla olduğunu bulalım.
00:14
2016 yılında B ülkesinden gelen turist sayısı= 250 000 2016 yılında A ülkesinden gelen turist sayısı= 150 000 250 000 - 150 000 = 100 000 turist fazladır.
00:22
2015 yılında C ülkesinden gelen turist sayısının 2017 yılında C ülkesinden gelen turist sayısından kaç fazla olduğunu bulalım.
00:28
2015 yılında C ülkesinden gelen turist sayısı=150 000 2017 yılında C ülkesinden gelen turist sayısı= 100 000 150 000 - 100 000 = 50 000 turist fazladır.
00:38
Yandaki grafikte bir okulun 8. sınıfa giden öğrenci sayıla- rının şubelere göre dağılımı verilmiştir. Bu verilere göre daire grafiğini çizelim. Grafiklerin bir- birlerine göre üstün ve zayıf yönlerini açıklayalım.
00:44
A şubesine karşılık gelen merkez açının ölçüsü 25 · 3 = 75° olur. B şubesine karşılık gelen merkez açının ölçüsü 35 · 3 = 105° olur. C şubesine karşılık gelen merkez açının ölçüsü 20 · 3 = 60° olur. D şubesine karşılık gelen merkez açının ölçüsü 40 · 3 = 120° olur. Merkez açıların ölçülerine göre daire grafiğini çizelim.
00:49
8. sınıf düzeyindeki şubelerdeki toplam öğrenci sayıları- nı hesaplayalım. 8. sınıf düzeyinde toplam 25 + 35 + 20 + 40 = 120 öğrenci vardır. Dairesel grafiğin merkez açısının ölçüsü 360° oldu- ğundan, 120 öğrenci 360° olursa her bir öğrenciye ° 120 360 = 3° karşılık gelir.
00:55
Şekildeki daire grafiğinde, bir şirket çalışanlarının maaşları gösterilmiştir. Şirkette 3000 lira maaş alan kişi sayısı 180’dir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.
01:03
a) Maaşı 2000 lira olan kişi sayısını hesaplayalım. b) 4000 lira maaş alan çalışanlara karşılık gelen merkez açının ölçüsünü hesaplayalım. c) Maaşı 5000 lira olan kişi sayısını hesaplayalım.
01:11
(Dairesel grafiğin merkez açısının ölçüsü 360° olduğundan, 180 kişi 90o olursa her bir dereceye 90 180 = 2 çalışan karşılık gelir.) 1°, 2 kişiye karşılık gelir. a) 165 · 2 = 330 kişidir. b) 30° + 90°+ 165° = 285° 360° - 285° = 75° c) 30 · 2 = 60 kişidir.
01:21
Aşağıdaki tabloda, Sıla ve Aleyna’nın aylara göre kütleleri gösterilmiştir. Buna göre verileri uygun şekilde temsil eden grafiği oluşturalım. Grafik- lerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönlerini açıklayalım.
01:30
Tablodaki veriler, bir bütünün parçaları olmadığından ve aynı zamanda iki adet veriyi gösterdiğinden daire grafiği ile göstermemiz uygun olmaz. Eğer Sıla ve Aleyna’nın kütleleri karşılaştırılması yapılmak isteniyorsa sütun grafiği, kütleler arasındaki değişimgözlemlenmek isteniyorsa çizgi grafiği tercih edilir.