CEBİRSEL İFADELER

CEBİRSEL İFADELER

Published on 16 June 2022

CEBİRSEL İFADELER VE CEBİRSEL İFADELERİN ÇARPIMI

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:02
CEBİRSEL İFADELER
00:08
KAZANIMLAR 
00:08
- M.8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
00:11
-M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar
00:15
BASİT CEBİRSEL İFADELER ► En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir. Örnek : 3x, 5x+6, 2x+ 4y -1 birer cebirsel ifadedir. ► Cebirsel ifadenin (+) ve (–) işaretleriyle birbirinden ayrılmış kısımlarına terim, sadece sayıdan oluşan terime sabit terim, cebirsel ifadede bulunan harflere değişken(bilinmeyen) ve değişkenin önündeki sayıya katsayı denir.
00:24
Örnek: 3x - 4y + 5 cebirsel ifadesini inceleyelim. Terimler: 3x, -4y ve +5 Sabit terim: +5 Değişkenler: x ve y Katsayılar: 3, -4 ve +5 !Sabit terim aynı zamanda katsayıdır.
00:30
Bir cebirsel ifadede değişkeni ve değişkeninin üssü aynı olan terimlere benzer terimler denir. Not: Benzer terimlerin katsayıları farklı olabilir. -4y ile 5y benzer terimdir fakat 3x ile -3y benzer terim değildir.
00:37
1.Soru: 3y-5x+1+x-1 cebirsel ifadesinin en sade halinin terim sayısını bulunuz. 2.Soru: 7x-(8x+2)-x cebirsel ifadesinin en sade eşdeğerinin katsayılar toplamını bulunuz. 3.Soru: 3x + y + m şeklindeki sabit terimi m olan cebirsel ifadenin katsayılar toplamı – 1 ise sabit terim kaçtır?
00:46
CEBİRSEL İFADELERİ FARKLI ŞEKİLLERDE İFADE ETME Cebirsel ifadeler farklı şekillerde yazılabilir. x+x=2x 5.3x=15x a.a.b=a².b a+a+a+b+b= 3a+2b x.x=x² 2x.3x=6x² 2x.4y=8xy
00:51
Aşağıdaki cebirsel ifadeleri farklı şekillerde ifade ediniz. -6x.x= -4.3x= y+y+x= a.a.a= 4x= 8x²= 12x= 4a+4b= 4x³= xy²=
00:57
CEBİRSEL İFADELERİN ÇARPIMI Cebirsel ifadeleri çarparken, dağılma özelliğinden yararlanırız.
01:02
y . (3y - 2) işlemini yapalım. (2x-3) . (5x+1) işlemini yapalım.
01:08
Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım. 5.(2d-1) = 10d-5 -4.(2x+3y) = -8x-12y e.(3-2e) = 3e-2e² 2f.(3f+5) = 6f²+10f (x+2) . (x+3) = x²+5x+6 (3m-2) . (9-4m) = -12m²+ 35m-18
01:13
Soru-1: Günde 4x-2 sayfa kitap okuyan Tuna,x+3 günde kaç sayfa kitap okur? Soru-2: "Bir sayının 3 eksiğinin 2 katı ile aynı sayının 3 katının 2 fazlasının çarpımı" sözel duruma uygun cebirsel ifadeyi yazıp en sade halini bulunuz. Soru-3: (x-2).(x+2)-3x.(x-4)+5.(2x+1) cebirsel ifadesinin en sade eşdeğerini bulunuz.
01:19
CEBİRSEL İFADELERİN ÇARPIMININ MODELLENMESİ
01:19
Cebirsel ifadelerle çarpma işlemini modellerken cebir karolarından yararlanırız.
01:51
HAZIRLAYAN: VİLDAN EROĞLU 201910211070