?מבנה לוגי לכידות ומילות קישור- איך זה עובד [Copy]

?מבנה לוגי לכידות ומילות קישור- איך זה עובד [Copy]

Published on 18 October 2020

מה זה מבנה לוגי- הסבר

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
זז
זהבה זיוה גולן
זהבה זיוה's Personal Gallery
Transcript
00:01
מבנה לוגי לכידות ומילות קישור
00:02
Episode 1
00:09
שלום, היום נדבר על סדר וניקיון.
00:13
סדר ונקיון בטקסט
00:14
הסדר של מסירת המידע
00:16
והדאגה להוציא את המיותר
00:22
נדבר על זה שבכל מאמר, בכל פסקה ובכל משפט יש קשרים לוגים
00:25
קוראים לזה לכידות או בלועזית קוהרנטיות.
00:27
הלכידות מתבטאת לא רק באמצעות מילות הקישור, אלא חייב להיות רצף רעיוני בין הדברים שאני רוצה לומר.
00:31
:זה מזכיר לי .את אחת המשימות שנתנו לי ביסוד :מצא את יוצא הדופן בשורה הבאה תפוח- אגס- אפרסק- מלפפון התשובה ברורה- .המלפפון יוצא דופן
00:39
כל הפסקות
00:40
יעסקו באותו
00:40
!הנושא
00:47
הכל צריך להיות ! מחובר
00:56
להתראות בפעם !הבאה