הזכות לחיים ביטחון ושלמות הגוף [Copy]

הזכות לחיים ביטחון ושלמות הגוף [Copy]

Published on 5 November 2019

הסבר על הזכויות מפורט ביותר

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin