Selin's Personal Gallery

Daire Ve Çember - Selin Kaya

Daire Ve Çember - Selin Kaya

Published on 10 July 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:02
M.7.3.3. Çember ve Daire
00:04
M.7.3.3.2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.
00:05
M.7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.
00:09
O
00:09
K
00:09
L
00:09
M
00:09
Çember
00:09
Merkez : O Çap : [KM] Yarıçap : [LO]
00:09
Çemberin İç Bölgesi
00:09
Çember
00:09
Çemberin Dıs Bölgesi
00:14
a. Çemberin Uzunlugu
00:14
r yarıçaplı bir çemberin uzunluğu, çember çapının uzunluğuna bölünürse yaklaşık olarak 3,14 değerine eşit olan bir sayı bulunur. Bulunan bu sabit sayı pi sayısıdır ve π sembolü ile gösterilir. r, çemberin yarıçapı olmak üzere Çevre = 2πr’dir.
00:20
Örnek Yarıçap uzunlugu 1 cm olan bir yüzügün çevre uzunlugunu hesaplayalım (π = 3 alalım.).
00:25
Çözüm Yandaki yüzük çember seklindedir ve çemberin çevresinin uzunluğu yüzügün uzunluğudur.Çemberin yarıçapı 1 cm ise Çemberin çevre uzunluğu = Yüzügün uzunluğu Yüzüğün uzunluğu = 2πr = 2 · 3 · 1 = 6 cm bulunur.
00:31
b. Çember Parçasının (Yayının) Uzunlugu
00:31
Bir çemberde merkez açının ölçüsünün çember yayının ölçüsüne oranı ile merkez açının gördüğü çember parçasının uzunluğunun çemberin uzunluğuna oranı birbirine eşittir. r yarıçaplı bir çemberde AB yayının uzunluğu, formülü ile hesaplanır
00:40
Örnek Yandaki şekilde |PR| = |ST| = 1 cm, |OP| = |OT| = 3 cm olduğuna göre O merkezli çeyrek çemberler arasında kalan boyalı bölgenin çevresinin uzunluğunu bulalım (π = 3 alalım.).
00:40
00:43
Çözüm Şekilde görüldüğü gibi |OR| = |OS| = r1 = 4 cm ve |OP| = |OT| = r2 = 3 cm yarıçaplı iki çeyrek çember vardır. Büyük çeyrek çember parçasının uzunluğu Küçük çeyrek çember parçasının uzunluğu Boyalı bölgenin çevre uzunluğu Çevre = Ç1 + Ç2 + |PR| + |ST| = 6 + 4,5 + 1 + 1 Çevre = 12,5 cm bulunur.
00:50
Daire
00:53
Dairenin Alanı Yarıçap uzunluğu “r” olan bir dairenin alanı, Alan = πr^2 ile hesaplanır.
01:01
Peki sizce dairenin alanı ile dikdörtgenin alanı arasında nasıl bir iliski vardır ?
01:15
Daire Diliminin ALanı
01:20
Bu sorunun cevabını bilebilmek için öncelikle asagıdaki bilgiyi bilmeliyiz. r yarıçaplı bir dairede α derecelik bir merkez açının gördüğü daire diliminin alanı, orantıdan yararlanılarak bulunur.
01:30
Örnek
01:30
Yanda verilen hedef tahtası, daire şeklinde olupbu hedef tahtasının yarıçap uzunluğu 28 cm’dir. Hedef tahtasının duvarda kapladığı alanı hesaplayalım (π = 22/7 alalım.).
01:34
Çözüm Hedef tahtası daire şeklinde olduğundan Hedef tahtasının alanı = πr2 = 22/7 x 28^2 = 2464 cm2 bulunur.
01:40
Sıra Sizde