Dejte si BOZP a PO do pořádku! INSTAGRAM

Dejte si BOZP a PO do pořádku! INSTAGRAM

Published on 19 June 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Dejte si BOZP a PO do pořádku!
00:03
Trestní odpovědnost firem za BOZP a PO
00:05
Až 10 000 000 Kč za nedodržení povinností v požární ochraně
00:06
Až 2 000 000 Kč za nezajištění bezpečnosti práce
00:09
Základní povinnosti v BOZP a PO
00:09
Identifikovat a vyhodnotit pracovní rizika
00:11
Provést kategorizaci prací
00:12
Zpracovat začlenění do kategorie podle požárního nebezpečí
00:13
Zpracovat dokumentaci BOZP A PO
00:14
Školit zaměstnance
00:15
Zajistit pracovnělékařskou péči
00:16
Provádět revize a kontroly technických zařízení
00:18
Provádět prověrky BOZP 1x za rok
00:19
Kontrolovat prokazatelně dodržování BOZP a PO
00:20
Evidovat a šetřit pracovní úrazy
00:21
Provádět preventivní požární prohlídky.
00:22
Zajišťovat osobní ochranné pracovné prostředky
00:23
Stanovit opatření k řešení mimořádných událostí
00:24
a další...
00:26
Pomůžeme vám!
00:27
Komplexní zajištění BOZP a PO
00:29
To nejlepší, co můžete mít!
00:30
od roku 1992