Samet's Personal Gallery

Doğru Orantı M.7.1.4.4

Doğru Orantı M.7.1.4.4

Published on 17 June 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
SA
Samet Aşçıoğlu
Samet's Personal Gallery
Transcript
00:00
Doğru Orantı
00:05
Doğru Orantı
00:06
M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.
00:11
İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır.
00:21
Bir araç 1 saatte 80 km yol alıyor. Bu araç 3 saatte 240 km yol aldığına göre, geçen süre ile alınan yolun doğru orantılı olup olmadığını inceleyelim.
00:35
Doğru orantılı çokluklar arasında çarpmaya dayalı bir ilişki vardır.
00:40
Örneğin bir sınıfta kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 3/5 ise kızların sayısı 3’ün, erkeklerin  sayısı ise 5’in aynı sayı katıdır. kız/erkek=3/5 ise kızların sayısı 3k, erkeklerin sayısı 5k'dır.
00:51
Bir sepetteki çürük yumurtaların sayısının sağlam yumurtaların sayısına oranı 2/3’tür. Sepette toplam 30 yumurta olduğuna göre, sepetteki sağlam yumurta sayısını bulalım.
00:51
çürük/sağlam= 2/3 olduğundan çürük yumurta sayısına 2k, sağlam yumurta sayısına 3k diyebiliriz. Toplam yumurta sayısı 30 ise 2k+3k=30 5k=30 k=6 Sağlam yumurta sayısı 3k=3.6=18'dir
01:06
a ve b sayıları doğru orantılı ise; a/b=k veya a=b.k'dir (k, orantı sabiti)
01:07
a sayısı 3 ile ve b sayısı 4 ile orantılıdır. a + b = 35 olduğuna göre a ve b sayılarını bulalım.
01:15
yazıldığında a=3k ve b=4k olur.
01:20
3k+4k=35 7k=35 k=5
01:25
a=3k=3.5=15 b=4k=4.5=20
01:32
Doğru orantılı iki çokluğun birbirine bölümü sabit bir sayıdır. Bu sayıya orantı sabiti denir. (k ile gösterilir)
01:42
10 portakaldan 6 bardak portakal suyu elde ediliyor. Portakal sayısı ile elde edilen portakal suyu miktarı arasındaki ilişkiyi inceleyip orantı sabitini belirleyelim.
01:42
Portakal sayısının portakal suyu miktarına oranı;