Domain Keseimbangan

Domain Keseimbangan

Published on 9 February 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
rk
raja kamariah raja khalid
raja kamariah raja's Personal Gallery
Transcript
00:00
Domain Keseimbangan
00:04
Membina Indvidu yang sejahtera & berupaya mengimbangi kehidupan malah, bijak menguruskan cabaran serta tekanan.
00:11
Memperkasa dan memupuk kemahiran psikologi dalam mengurus tekanan emosi dengan lebih berkesan.
00:13
Meningkatkan ilmu pengetahuan dan literasi undang-undang mengenai hak setiap individu
00:14
Meningkatkan kesedaran dan usaha dalam menangani isu keganasan terhadap wanita
00:22
[email protected]
00:24
...and here