Doodle Animation

Doodle Animation

Published on 27 May 2023

можете переглянути проблематику мого дослідження

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
yg
yaroslav gryschenko
yaroslav's Personal Gallery
Transcript
00:04
Метод бесіди на заняттях та шляхи його вдосконалення
00:09
Актуальність дослідження
00:10
Оскільки пізнавальна активність особистості сприяє підвищенню якості будь-якої сфери діяльності, на її формування впливають різноманітні об'єктивні і суб'єктивні фактори. Ці впливи ефективні, якщо вони інтегруються із об'єктивної в суб'єктивну сферу. Тому необхідним є цілісний підхід до вивчення феномена евристичної бесіди як методу формування пізнавальної активності учнів в старших класах, що й визначає актуальність дослідження проблеми.
00:15
Об'єкт дослідження
00:16
Евристична бесіда як метод формування пізнавальної активності в старших класах
00:16
Предмет дослідження
00:17
Педагогічні основи використання евристичної бесіди у процесі формування пізнавальної активності у навчально-виховному процесі.
00:22
Мета дослідження
00:25
Перевірити методику використання евристичної бесіди на уроках у старших класах.
00:36
Type here
00:36
Thank You
00:36
- Проаналізувати психолого-педагогічну, навчально-методичну літературу та педагогічний досвід з досліджуваної проблеми. - Описати сутність, види та основні ознаки методу бесіди. - Обґрунтувати дидактичні умови формування пізнавальної активності. - Перевірити ефективність методики бесіди у навчально-виховному процесі.
00:43
Теоретичне значення Дослідження полягає у виділенні дидактичних умов, що забезпечують успішне формування пізнавальної активності засобами евристичної бесіди.
00:44
Практичне значення Дослідження полягає у розробці методики формування пізнавальної активності учнів засобами евристичної бесіди.
00:48
Дякую за увагу