Droge - antireklama

Droge - antireklama

Published on 2 April 2020

Nemojte se drogirati i loše se tretirati

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
DROGE
00:05
ALKOHOL
00:09
DUHAN
00:13
AKO ŽELITE
00:15
BITI SRETNI!
00:18
NIKADA
00:19
NEMOJTE !
00:41
Evo link od jednog videa koji pokazuje učinke različitih droga na duhovit način
00:41
https://www.youtube.com/watch?v=bWLksTAnuFE