Dziady II cz1

Dziady II cz1

Published on 4 May 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Dziady II
00:03
Adam Mickiewicz
00:11
Dziady II
00:13
Rodzaj
00:15
Dramat
00:17
Gatunek
00:19
Dramat Romantyczny
00:21
Dramat Romantyczny - typ dramatu charakteryzujący się zerwaniem z zasadą trzech jedności – czasu, miejsca i akcji, mieszaniem się komizmu i tragizmu, realizmu i fantastyki, postaciami i elementami fantastycznymi oraz otwartym zakończeniem
00:24
Autor
00:26
Adam Mickiewicz
00:36
Dziady - obrządek
00:38
Starosłowiański zwyczaj polegał na przyzywaniu duchów zmarłych karmieniu i pojeniu ich mlekiem, wódka, kaszą i innymi potrawami charakterystycznymi dla danego regionu. Odbywały się w domach lub bezpośrednio na grobach. Zwyczaj ten miał na celu zdobycie przychylności duchów i zapewnienie szczęścia na następny rok.
00:54
Dziady II - streszczenie
00:56
Akcja toczy się w przycmentarnej kaplicy, mieszkańcy zebrali się aby świętować dziady, obrządek prowadzi guślarz. Chór który powtarza ważniejsze kwestie guślarza dodaje ponurego charakteru. W czasie trwania obrządku guślarz spala kądziel wianek i wódkę przywołując 3 duchy na koniec przychodzi tajemnicze widmo które nie reaguje na słowa guślarza.    
01:09
Pierwszy Duch
01:11
Imiona : Józio i Rózia
01:14
Wina :Prowadzili beztroskie życie
01:16
Kara : Błąkają się po ziemi nie mogą dostać się do nieba 
01:18
Sposób Pomocy : Potrzebują dwóch ziaren gorczycy
01:20
Przesłanie : Kto nie doznał goryczy ni razu, Ten nie dozna słodyczy w niebie.
01:27
Drugi Duch
01:29
Nazwa: Widmo złego pana 
01:31
Wina : Za okrucieństwo wobec poddanych (Wygnanie wdowy z dzieckiem na śnieg, Zabicie kmiecia który chciał mu ukraść jabłka)
01:33
Kara : Błąka się po swoich dawnych włościach atakowany przez  skrzywdzonych  poddanych zamienionych w ptaki.
01:35
Sposób Pomocy : Aby móc udać się do piekła musi otrzymać jedzenie od swoich poddanych.
01:37
Przesłanie : Bo kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże.
01:42
Trzeci Duch
01:45
Nazwa : Pasterka
01:48
Wina : Niechęć do zamążpójścia drwiny z adoratorów 
01:50
Kara : Nie może dotknąć ziemi ani odlecieć do nieba(taki los czeka ją przez 2 lata potem odleci do Nieba)
01:52
Pomoc : Przygięcie do ziemi 
01:54
Przesłanie : Kto nie dotknął ziemi ni razu, Ten nie może być w niebie.