ESF: TeamSwitch

ESF: TeamSwitch

Published on 20 May 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:06
Waar zetten we op in?
00:08
Medewerkers versterken
00:09
Omgaan met onbegrepen of moeilijk hanteerbaar gedrag
00:11
perspectief- verruiming
00:12
Interdisciplinaire samenwerking
00:13
Gelijkwaardigheid in leren van elkaar
00:15
Ervaringsleren in andere context
00:17
Exploratiegesprek Directie
00:17
Wat zijn de noden?
00:18
Mogelijkheden van uitwisseling
00:19
Randvoorwaarden vb. multidisciplinair overleg
00:20
Sleutelfiguren, hoofdverpleegkundige (psycholoog)
00:21
Gelijkwaardigheid, iedereen kan uitwisselen
00:26
Stap 1: Delen van reiservaringen
00:27
Positieve reisverhalen Casusbespreking Doelstellingen voor je team
00:33
Stap 2: Zwaluwen klaar maken voor de vlucht
00:34
Kennismaking Situatie verkennen Doelen opmaken Plan opstellen en afspraken maken
00:40
Stap 3: nieuwe horizonten verkennen de zwaluw vliegt uit
00:41
Uitwisseling tussen verschillende contexten, minimaal 8u
00:45
Stap 4: De zwaluw maakt een nest
00:46
Mindmap, wat geleerd? Leren van elkaar Terugkoppeling naar team       voorbereiden
00:51
Stap 5: De zwaluw en buddy's brengen perspectief
00:52
Teambespreking Actieplan opstellen
00:57
Stap 6: Netwerkmoment
00:58
Leren van elkaar Waar al geraakt? Nieuwe zwaluwen inspireren
01:04
Contactgegevens: [email protected]