Exilio España [Copia]

Exilio España [Copia]

Published on 1 July 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
BS
Transcript
00:00
גירוש ספרד
00:02
בלה שבתאי, שרה סופיה חפץ, מינדי ג'אן ואליס בן טולילה
00:05
לכל יהודי שגר בספרד לא היה להם זכות להיות חלק מהמעמד הגבוה והיה צריכים לשלם מסים נוספים
00:05
תוצאה
00:21
?למה
00:23
סיבה
00:23
רק כי הם יהודים, ולא נוצרי
00:27
העם היהודי הוגלה מספרד
00:27
תוצאה
00:32
?למה
00:34
סיבה
00:34
המלכה איזבלה התחתנה למלך פרדיננד. יחד הם הרכיבו את הכנסיות עם השלטון ומחליטים על גירוש יהודי ספרד ב -9 אב
00:48
  תשעה באב
00:51
תוצאה
00:52
הם מתחילים להעניש יהודים עם עונש מוות
00:57
?למה
00:59
סיבה
01:00
הספרדים רואים שיהודים שהתגיירו ממשיכים לעסוק ביהדות
01:15
תודה רבה