Γλωσσικές επιλογές: λεξιλόγιο, χρόνοι, πρόσωπα

Γλωσσικές επιλογές: λεξιλόγιο, χρόνοι, πρόσωπα

Published on 20 July 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
EB
Transcript
00:00
Κειμενικοί Δείκτες
00:01
Γλωσσικές επιλογές
00:05
α) Λεξιλόγιο
00:06
00:08
αφήγηση: καθαρεύουσα
00:12
λόγια ηρώων: ιδιωματισμοί, ιδιόλεκτος (συγκεκριμένες εκφραστικές ή συντακτικές επιλογές)
00:17
ρεαλιστική αποτύπωση
00:20
γνήσια ομιλία
00:23
οι ήρωες αποκτούν υπόσταση και αυτονομία στη σκέψη του αναγνώστη
00:27
β) γραμματικοί χρόνοι, εγκλίσεις, ρηματικά πρόσωπα
00:33
Χρονικά επίπεδα αφήγησης Παρατατικός, Αόριστος: παρελθόν Ενεστώτας: παρόν Μέλλοντας: μέλλον
00:38
Ύφος Οριστική: βεβαιότητα Υποτακτική: επιθυμία, παράκληση, αβεβαιότητα Προστακτική: αυστηρότητα, απαίτηση
00:48
α' προσ.: βιωματικότητα, εξομολογητική διάθεση. β' πρόσ.: διάλογος (με τον εαυτό ή με αλλο πρόσψπο), αμεσότητα, θεατρικότητα. γ' προσ. : αντικειμενικότητα, αποστασιοποίηση.
01:04
Ευαγγελία Μπίτζιου, Φιλόλογος
01:04
Κειμενικοί δείκτες